Infomarkt


ADP (hoofdsponsor)

Als één van de grootste en meest ervaren HR leveranciers biedt ADP oplossingen en expertise op het gebied van de hele loopbaancyclus van uw mensen. Van salarisverwerking en excasso tot gevanceerde oplossingen voor talentmanagement, opvolging en data-analyse. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloudsoftware en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten.

ADP. A more human resource.

www.adp.nl


Associatie

De Nederlandse Associatie voor Examinering is al 75 jaar een van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland met als doel: optimale borging van diploma’s en certificaten ten behoeve van een goed functionerende arbeidsmarkt. Als partner in examinering zet de Associatie haar expertise in voor onderwijsorganisaties, opleidingsinstituten en brancheorganisaties. Deze Examendiensten bestaan uit het aanbieden van toetsdeskundigheid (adviezen, trainingen en workshops), het leveren van examenproducten en het verzorgen van de totale examenlogistiek. De Associatie ontwikkelt daarnaast examens in diverse vakgebieden, neemt ze af en verzorgt de correctie.

Lees meer over de diplomalijn loonadministratie van de Associatie:


CS Opleidingen

Zijn de processen rond verzuim in uw bedrijf optimaal ingericht? Maakt u optimaal gebruik van subsidies, premiekortingen, vangnetregelingen en vrijstellingen? Helaas blijkt dat veel bedrijven hier veel geld laten liggen!

CS Opleidingen biedt hoogwaardige beroepsopleidingen en cursussen aan, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid. Hierbij werken ze nauw samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bekend zijn bijvoorbeeld de Post Bachelor Register Casemanagement, Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige, Regie op Verzuim en Regie op Ziektewet (o.a. geaccrediteerd door NIRPA).

www.cs-opleidingen.nl


Dirkzwager

Dirkzwager is een topspeler. Gemotiveerde juridische specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Interne samenwerking is daarbij het sleutelwoord.
Zij zijn het grootste advocaten- en notarissenkantoor buiten de Randstad en staan in de top 15 van juridische dienstverleners en in de top 10 ‘Most Attractive Employers 2017’. De cultuur is doelgericht en serieus maar zeker niet saai of formeel. Hierdoor kunnen zij jonge ambitieuze mensen aantrekken, de opgebouwde kennis in huis houden en deze optimaal inzetten voor cliënten. Dat maakt het verschil.

Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat zij doen. Het is verankerd in het DNA. Zo geven ze juridische dienstverlening een andere dimensie. Niet juridisch navelstaren, maar netwerken en uitwisselen. Hierdoor tillen ze hun toegevoegde waarde naar een hoger niveau. Daar hebben de cliënten voordeel van. Ze zijn innovatief, gedreven en toekomstgericht. zij verdiepen zich in relevante branches en vergroten dagelijks het inzicht in de markt waarin hun relaties opereren. Zij zijn een professionele, gedegen sparringpartner. Wachten niet af. Anticiperen en adviseren pro-actief over veranderingen die relevant zijn. Dat geeft hun samen een voorsprong. De focus is gericht op kwaliteit en dienstverlening. Ze zijn alert, zelfbewust en open. Ze hebben een groot (internationaal) netwerk. Hierdoor gaat actief kennis delen en anticiperen ze goed af. Daar winnen ze prijzen mee en krijgen ze tevreden cliënten door.

www.dirkzwager.nl


InterimWorX

InterimWorX is personeelsbemiddelaar binnen de vakgebieden Salarisadministratie, HRM en Finance. Op basis van werving en selectie, detachering en interimmanagement bieden zij sinds 2003 met enthousiasme de best mogelijke personele oplossing. Zij geloven in maatwerk en kiezen voor een persoonlijke benadering van opdrachtgevers en kandidaten. Samen komen ze tot de beste match!

www.interimworx.nl


NIRPA – Waarborg van Kwaliteit

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is een stichting die per 26 augustus 2004 opgericht en is voortgekomen uit de maatschappelijke behoefte aan (h)erkenning van het vakgebied Payroll Accounting. De doelstelling van het NIRPA is het behartigen van de belangen van vakopleidingen enerzijds en organisaties, beroepsbeoefenaren en natuurlijke personen – al dan niet werkzaam in dienstverband, die activiteiten ontplooien op het gebied van Payroll Accounting – anderzijds. Een en ander in de ruimste zin des woords. Het NIRPA kent de volgende registers: Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa). De Registers zijn openbaar.

www.nirpa.nl


Quoratio

Ideale mix van advies, detachering en outsourcing

Quoratio heeft alle kennis en ervaring in huis om een totaaloplossing te bieden voor administratieve vraagstukken en uitdagingen. Zij bieden de ideale mix van advies, detachering, werving & selectie en outsourcing. Dat doen ze door de beste mensen te zoeken, vinden en op te leiden. Junior consultants en tot door de wol geverfde experts staan klaar voor het verwerken, beheren, optimaliseren en uitbesteden van administratie. Op locatie of op afstand en met alle softwarepakketten. De partner voor HR & salaris-, zorg- en financiële administratie en begeleiden organisaties in de omslag van mankracht naar denk- en daadkracht.

www.quoratio.nl


Salarisjobs

Een goede salarisadministratie is een basisvoorwaarde voor een succesvolle organisatie. De salarisadministrateurs van Salarisjobs kunnen u hierbij tijdelijk ondersteunen. Met hun betrokken werkwijze zijn zij van toegevoegde waarde voor uw organisatie. Vanuit de locaties Rotterdam, Amsterdam en Breda verzorgt Salarisjobs de salarisadministratie in-huis voor klanten welke tussen de 1 en 1000 medewerkers in dienst hebben. De medewerkers van Salarisjobs hebben kennis van een of meerdere salarissoftware-systemen, zijn NIRPA gecertificeerd en werkzaam door heel Nederland. Gezien de jarenlange ervaring in recruitment en het zorgvuldig opgebouwde netwerk zijn zij ook uw partner voor Werving & Selectie.

www.salarisjobs.nl


Salarisprofs

Salarisprofs zorgt al 10 jaar voor uitdagende banen voor salarisadministrateurs. Met haar werving&selectie, detachering en consultancy houdt ze de salarisadministratie van ieder organisatie in orde en up-to-date. De kennis en ontwikkeling van iedere salarisadministrateur blijft op peil met haar kenniscentrum.


Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs

De VNSa is een beroepsvereniging met als doel het verhogen van het opleidingsniveau van salarisadministrateurs. Dit doen zij door het geven van seminars, een forum te onderhouden via LinkedIn, regiobijeenkomsten en informatie te verstrekken op onze website www.vnsa.nl.

Omdat in de contributie een gratis seminar is opgenomen en er door samenwerkende partijen kortingen op cursussen en vakbladen wordt gegeven, is de contributie een formaliteit.

Ook de samenwerking met NIRPA geeft de VNSa meerwaarde omdat bij onze seminars PE-punten gegeven worden t.b.v. de salarisadministrateurs die zowel lid zijn van NIRPA en de VNSa.

www.vnsa.nl

 

 

Standhouder op dit congres?

Wilt u informatie over standruimte of sponsormogelijkheden neem contact op met:

Mieke Bensink
06-54948756
miekebensink@vakmedianet.nl

Camilla van Kampen
06-54948754
camillavankampen@vakmedianet.nl

Combikorting!

Profiteer van de combikorting en kom naar het congres én de masterclass Salarisadministratie.
> Ga naar het programma

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.