Programma

09:00 - 09:30PLENAIR

Ontvangst deelnemers

09:30 - 09:45PLENAIR

IngeDiepman

Opening van de dag met kennisquiz

Inge Diepman

09:45 - 10:30PLENAIR

WimDeRidder

Actualiteiten uit Den Haag/Update loonbelasting & fiscale maatregelen, trends & topics

Peter Hoogstraten, landelijk vaktechnisch coördinator Belasting

De Wet DBA houdt de gemoederen flink bezig, al vindt er tot 1 juli 2018 geen handhaving plaats. Komt een nieuwe regering met oplossingen? De werkkostenregeling is gedetailleerd en soms lastig toepasbaar maar wordt eind 2017 vervroegd geëvalueerd. Komen er dan wijzigingen? Over de auto van de zaak is altijd nieuws. Vereenvoudiging van bijtellingspercentages leidt tot grote bezwaarstroom en spoedprocedures. De 30%-regeling voor ingekomen werknemers zou volgens onderzoek soberder kunnen. Waar moet u op letten bij het contracteren van en loonbetalingen aan deze werknemers?

 

• Wet DBA, ermee doorgaan of alternatieven
• Werkkostenregeling, voordelen en knelpunten op een rij
• Auto van de zaak, de laatste nieuwtjes
• Evaluatie van de 30%-regeling

10:30 - 11:15PLENAIR

IngeDiepmanOp weg naar een betaalbare Sociale Zekerheid

Marjol Nikkels-Agema, directeur CS Opleidingen, trainer Sociale zekerheid & employee benefits

Welke plannen worden de komende jaren uitgewerkt en waarom? Marjol Nikkels benoemt de sociale zekerheid obstakels en kijkt welk antwoord het nieuwe kabinet geeft. De markt voor zelfstandigen is vastgelopen op de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. En de overheid wil dat de zzp’er gaat meebetalen aan de regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Wat gaan ze doen met de WWZ die een averechts effect laat zien? Welke emoties overheersen in de discussie of kleine bedrijven een kortere loondoorbetalingsperiode bij ziekte krijgen. Wat betekent dit voor de WIA?


•   Wijzigingen in het Sociale Zekerheidsstelsel voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen
•   De Werkwijzer Poortwachter: voorkom loonsancties
•   Wat gaat er gebeuren met de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA?
•   Wijzigingen in de Wet werk en zekerheid
•   Stand van zaken Participatiewet en de banenafspraak
•   De Nieuwe Privacywet en verzuim(regels): praktische tips
•   De beleidsregels omtrent privacy t.a.v. zieke werknemers: praktische tips

11:15 - 11:45PLENAIR

Pauze en Meet & Greet sprekers

 

11:45 - 12:30PLENAIR

Jeroenvandenhoven

De salarisadministrateur en privacy

Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en technologie

Wat is de invloed van de snelle technologische ontwikkelingen op de persoonsgegevens en onze privacy? Wat zijn de gevolgen voor u en uw organisatie als de Nieuwe Europese Algemene Verordening (AVG) in werking treedt? Door het belang van big data wordt de discussie steeds urgenter; hoe ga je met informatie om en wanneer en aan wie mag je gegevens wel of niet ter beschikking stellen? Met andere woorden: Hoe zorgt u er als salarisadministrateur voor dat u de privacy van uw werknemer én uw organisatie waarborgt?

 

• De gevolgen van de nieuwe privacywet voor de salarisadministrateur
• Hoe ziet de toekomst eruit; hoe kan men zich voorbereiden op de ontwikkelingen?
• Impact van technologische ontwikkelingen en big data
• Belang van ethiek: wat mag wel en wat mag niet?

12:30 - 13:30PLENAIR

Lunchpauze - Meet & Greet sprekers

13:30 - 14:10PLENAIR

Actualiteiten loonheffingen

Dik van Leeuwerden, portfolio product owner wet- en regelgeving ADP Nederland BV

Met welke zaken krijgt u in 2018 te maken? De eerste LIV-afrekening. Weet u zeker dat u de juiste gegevens heeft aangeleverd? Voor welke werknemers claimt u loonkostenvoordeel? En welke loonkostensubsidies zijn er nog meer? Naast deze onderwerpen zal Dik ingaan op de meest belangrijke wijzigingen in uw vakgebied per 2018.


•   Lage Inkomens Voordeel
•   Loonkostenvoordeel
•   Welke plannen heeft het nieuwe kabinet voor u in petto?

 

14:10 - 14:50PLENAIR

FrederiqueWijsheid omtrent grijsheid!

Frédérique Hoppers

Zowel het pensioen- als het arbeidsrecht hebben in de verkiezingsprogramma’s uitzonderlijk veel belangstelling gekregen. Is die belangstelling inmiddels verstomd, of gaat het landschap er daadwerkelijk anders uitzien? En nog veel belangrijker: wat gaat dit concreet voor werkgever en werknemer betekenen?

•   Pensioenactualiteiten (o.a Wet verbeterde premieregeling en verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar)
•   Hervorming pensioenlandschap
•   Pensioenontslag
•   Ontslagrecht
•   Transitievergoeding

14:50 - 15:20PLENAIR

Pauze - Meet & Greet sprekers

15:20 - 16:00PLENAIR

Actuele TIPS voor 2018, deel 1: Fiscale wet- en regelgeving

Dik van Leeuwerden en Peter Hoogstraten

16:00 - 16:30PLENAIR

PeterHoogstratenActuele TIPS voor 2018, deel 2: Pensioen & Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid

Marjol Nikkels-Agema en Frédérique Hoppers

 

16:30 - 17:00PLENAIR

Afsluiting programma

Stel uw vragen en Meet & Greet sprekers in de Expozaal

Save The Date!

Op donderdag 29 november 2018 vindt het 23e Jaarcongres Salaris plaats!
Schrijf het alvast in uw agenda!

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.