Vragen over uw inschrijving

Telefoon: 088 - 5840 888
E-mail: klantenservice@vakmedianet.nl

 

Voor alle overige vragen

Telefoon: 088 - 5840 854
E-mail: opleidingenmanagement@vakmedianet.nl

 

Gratis treinkaartje

Ook dit jaar komt u in aanmerking voor een gratis 2e klas treinkaartje. Dit kunt u uiterlijk 4 november aangeven bij uw inschrijving. Let op: het treinkaartje is alleen geldig voor treinreizen met de NS (andere vervoersmaatschappijen zijn uitgesloten). Bij inschrijving ontvangt u een treinkaartje alleen voor het Jaarcongres SalarisNet.

 

Annuleren

Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van het congres bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via inschrijven@vakmedianet.nl

 

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet bv zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.


Ook standhouder op dit congres?

Wilt u informatie over standruimte of sponsormogelijkheden neem dan contact op met:

Inge Klazema
06 - 57 94 27 87
ingeklazema@vakmedianet.nl