Vragen over uw inschrijving of overige vragen?

Telefoon: 088 - 5840 888
E-mail: inschrijven@vakmedianet.nl


Annuleren

Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van het congres bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via inschrijven@vakmedianet.nl

 

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet bv zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.


Ook standhouder op dit congres?

Wilt u informatie over standruimte of sponsormogelijkheden neem dan contact op met:

Gerbrand Elias
06 - 30 34 59 02
gerbrandelias@vakmedianet.nl

of

Inge Klazema
06 - 57 94 27 87
ingeklazema@vakmedianet.nl