Hieronder treft u het programma van het Jaarcongres SalarisNet 2019. Het nieuwe programma van 2020 wordt spoedig na Prinsjesdag bekend gemaakt. 
 

09:00 - 09:30 Ontvangst deelnemers

09:30 - 09:40

Opening van de dag door dagvoorzitter Inge Diepman

 

09:40 - 10:30

Actualiteiten uit Den Haag - Belastingplan 2020

Peter Hoogstraten

Welke relevante maatregelen voor salarisadministrateurs staan er in het Belastingplan 2020? Peter Hoogstraten bespreekt de belangrijkste maatregelen.  

 • Inmiddels is er meer duidelijkheid over de veranderingen naar aanleiding van de Wet DBA per 1 januari 2021 en de webmodule.
 • Wat is de stand van zaken en hoe staat het met de handhaving door de Belastingdienst en de Inspectie SZW?
 • De Commissie Borstlap heeft geoordeeld over de toekomst van de arbeidsmarkt.
 • Welke scenario’s legt zij voor aan het kabinet en passen de veranderingen naar aanleiding van de Wet DBA daarin?  
10:30 - 11:20 Actualiteiten sociale zekerheid en toekomst arbeidsmarkt 

Marjol Nikkels-Agema

Marjol Nikkels praat u volledig bij over de komende wijzigingen op het gebied van:  

 • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 
 • Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte  
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
 • Transitievergoeding en premiedifferentiatie in de WW 
 • Wat is nu de specifieke quotumregeling arbeidsbeperkten? 
 • De MKB-verzuimontzorgverzekering. En wat houdt dit in voor kleine werkgevers? 

De meeste maatregelen zullen per 1 januari 2020 in werking treden. Wat betekenen al deze wijzigingen voor u als salarisprofessional? 

11:20 - 11:50 Pauze - Meet & Greet sprekers 
11:50 - 12:40 Update loonheffingen: wijzigingen 2020

Jan-Bertram Rietveld

Het loonheffingenvak is voortdurend in beweging. Wat wijzigt er voor 2020? Waar moeten we rekening mee houden? 

Voor het eerst sinds 2015 zijn er nu wijzigingen aangekondigd van de werkkostenregeling (WKR). Wat zijn de praktische gevolgen van deze en andere aangekondigde wijzigingen?  

Jan-Bertram Rietveld zet alle aandachtspunten op een rij en geeft u tips hoe u de werkkostenregeling optimaal kunt toepassen. 

12:40 - 13:30 Lunchpauze - Meet & Greet sprekers
13:30 - 14:00 Vallen, meeveren en opstaan……!

Jocelyn Rebbens

Veranderingen maken een continue onderdeel uit van ons professionele leven. Tijdens het Jaarcongres SalarisNet wordt u bewust gemaakt van deze veranderingen en de wet- en regelgeving in uw vakgebied. Maar vooral welke mogelijkheden dit biedt. Ontdek hoe u als salarisprofessional omgaat met nieuwe trends en werkwijzen en hoe u uw persoonlijke veerkracht hiermee succesvol kunt inzetten.

De bijdrage van Jocelyn Rebbens wordt gesponsord door Exact

14:00 - 14:45 De polder leeft! Eindelijk een pensioenakkoord, maar wat zijn de gevolgen? 

Chris Baelemans

Is het lang verwachte pensioenakkoord De Heilige Graal of een sigaar uit eigen doos? Chris Baelemans praat u volledig bij over de concrete gevolgen voor werknemers en werkgevers: 

 • Wordt het koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting losgelaten? 
 • Mogen mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen? 
 • Is deeltijdpensioen een optie? 
 • Individueel pensioen of toch stijging van collectief pensioenen? 
 • Hoe kan de kloof tussen de jongere en oudere generatie gedicht worden?
14:45 - 15:10 Pauze - Meet & Greet sprekers
15:15 - 15:55 Mobiliteit (fiets, auto, OV-gebruik, mobiliteitsbudget) 

Peter Hoogstraten

Peter Hoogstraten neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. 

 • Vanaf 2020 komt er een fiscale fietsregeling met een bijtelling van 7%. Hoe gaat men om met de BTW in deze regeling? En hoe kan men fiscaal voordelig fietsen zonder een fiets van de zaak? 
 • Het klimaatakkoord zorgt voor een aanpassing van de gunstige fiscale regel voor nieuwe elektrische auto’s. Deze regeling voor elektrische auto’s gaat in 2020 al veranderen en wordt een langjarige overgangsregeling. 
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een werknemer om in plaats van een leaseauto te werken met een mobiliteitsbudget? Of is privé een auto leasen met toepassing van fiscale regels aantrekkelijker? 
15:55 - 16:30 Uw kennis is ‘goud’ waard: Geld verdienen met sociale zekerheid 

Marjol Nikkels-Agema

 

Chris Baelemans 

Op het gebied van de sociale zekerheid zijn er de volgende discussiepunten: 

 • Eigenrisico dragen versus verzekeren bij het UWV 
 • Wat betekenen de wijzigingen in de premieberekening van de werkhervattingskas? 
 • Kun je geld verdienen met sociale zekerheid? 
 • Bent u op de hoogte van alle beschikbare subsidies? 

Marjol Nikkels en Chris Baelemans praten u volledig bij over deze komende wijzigingen. 

16:30

Afsluiting gevolgd door een borrel waar u onder het genot van een hapje en een drankje nog even kunt napraten over deze dag. 

 

 

26 november 2020